TACOLEO Hồ CHí MíNH

Contactinformation


TacoLeo Hồ Chí Mính

48B Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
08:00 - 22:30
Thứ Ba
08:00 - 22:30
Thứ Tư
08:00 - 22:30
Thứ Năm
08:00 - 22:30
Thứ Sáu
08:00 - 22:30
Thứ Bảy
08:00 - 22:30
Chủ Nhật
08:00 - 22:30