TACOLEO Hồ CHí MíNH

TACOLEO Hồ CHí MíNH Great Mexican Food in VietNam

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


TacoLeo Hồ Chí Mính

48B Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
08:00 - 22:30
Thứ Ba
08:00 - 22:30
Thứ Tư
08:00 - 22:30
Thứ Năm
08:00 - 22:30
Thứ Sáu
08:00 - 22:30
Thứ Bảy
08:00 - 22:30
Chủ Nhật
08:00 - 22:30